Sàn kết nối tài chính

  • Khách hàng đang có nhu cầu vay vốn, mở thẻ, mua bảo hiểm
  • Tìm khách hàng theo khu vực
  • Gọi điện tư vấn trực tiếp cho khách hàng
  • Tiếp cận khách hàng tiềm năng nhanh chóng & dễ dàng
Thống kê trên toàn hệ thống
Tổng số giao dịch 4,899
Tổng số khách hàng 5,653
Số tư vấn viên 392
Danh sách đơn mới trên toàn hệ thống
STT
Khách hàng
Khu vực
Dịch vụ tư vấn
Thời gian tạo
Trạng thái
1
097****536
Hà Nội
Vay thế chấp
09:57
24/05/2017
Đã nhận
2
097****536
Hà Nội
Vay thế chấp
09:16
25/05/2017
Chờ tư vấn
3
098****666
Hà Nội
Vay tín chấp
12:14
08/08/2017
Chờ tư vấn
4
Hà Nội
Vay tín chấp
14:35
08/08/2017
Đã nhận
5
0121*****924
Bình Tân
TP Hồ Chí Minh
Vay tín chấp
14:37
08/08/2017
Chờ tư vấn
6
098****991
Tân An
Long An
Vay tín chấp
14:39
08/08/2017
Chờ tư vấn
7
0126*****864
Tân Phú
Đồng Nai
Vay tín chấp
14:42
08/08/2017
Chờ tư vấn
8
Châu Thành
Long An
Vay tín chấp
14:45
08/08/2017
Đã nhận
9
098****037
Tân Phú
TP Hồ Chí Minh
Vay tín chấp
17:26
08/08/2017
Đã nhận
10
0168*****049
Quốc Oai
Hà Nội
Vay tín chấp
17:27
08/08/2017
Đã nhận
11
Bình Tân
TP Hồ Chí Minh
Vay tín chấp
17:27
08/08/2017
Chờ tư vấn
12
096****957
Tây Ninh
Tây Ninh
Thẻ tín dụng
09:10
09/08/2017
Chờ tư vấn
13
Hà Tĩnh
Hà Tĩnh
Vay tín chấp
09:12
09/08/2017
Đã nhận
14
096****957
Tây Ninh
Tây Ninh
Thẻ tín dụng
09:15
09/08/2017
Đã nhận
15
Hà Tĩnh
Hà Tĩnh
Vay tín chấp
09:17
09/08/2017
Chờ tư vấn
16
Biên Hòa
Đồng Nai
Vay tín chấp
09:19
09/08/2017
Chờ tư vấn
17
Hà Nội
Vay tín chấp
11:30
09/08/2017
Đã nhận
18
122****700
Biên Hòa
Đồng Nai
Thẻ tín dụng
13:57
09/08/2017
Chờ tư vấn
19
0973*****205
Biên Hòa
Đồng Nai
Thẻ tín dụng
Vay tín chấp
14:06
09/08/2017
Đã nhận
20
0127*****567
Bình Tân
TP Hồ Chí Minh
Vay tín chấp
14:14
09/08/2017
Chờ tư vấn
21
097****917
Tân An
Long An
Thẻ tín dụng
Vay tín chấp
14:22
09/08/2017
Chờ tư vấn
22
0163*****881
Thanh Oai
Hà Nội
Vay tín chấp
14:31
09/08/2017
Đã nhận
23
0168*****180
Xuân Lộc
Đồng Nai
Vay tín chấp
14:36
09/08/2017
Đã nhận
24
093****914
Ninh Kiều
Cần Thơ
Vay tín chấp
14:39
09/08/2017
Chờ tư vấn
25
Hà Nội
Vay tín chấp
14:56
09/08/2017
Chờ tư vấn
26
Hà Nội
Vay tín chấp
15:01
09/08/2017
Đã nhận
27
098****583
Hà Nội
Vay tín chấp
15:07
09/08/2017
Chờ tư vấn
28
Mỹ Đức
Hà Nội
Vay thế chấp
15:33
09/08/2017
Chờ tư vấn
29
096****736
Phúc Thọ
Hà Nội
Vay tín chấp
16:04
10/08/2017
Chờ tư vấn
30
0165*****737
Chương Mỹ
Hà Nội
Vay tín chấp
16:29
10/08/2017
Chờ tư vấn