ABANK TUYỂN DỤNG

1. Tư vấn tài chính

2. Trưởng nhóm kinh doanh

3. Trưởng Phòng kinh doanh

4. Trưởng Ban Kinh Doanh

5. Giám đốc chi nhánh.

6. Giám đốc khu vực .

Vui lòng liên hệ Hotline : 1900 636 681 hoặc gửi mail : suppport@abank.com.vn
·