Chuyên gia tư vấn tài chính

  • Quy tụ hàng ngàn tư vấn tài chính xuất sắc
  • Hỗ trợ trực tuyến 24/24 trên ABANK - SO SÁNH VÀ KẾT NỐI TÀI CHÍNH
  • Hệ thống đánh giá uy tín chất lượng tư vấn
Danh sách tư vấn viên (419)
img Phạm Hồng Tú
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ô tô tại Hà Nội

Vị trí công tác : Trưởng nhóm

Kinh nghiệm : 3 năm

Ngày mở tài khoản : 21-10-2018

img

33 lượt xem

img Nguyễn Thị Hương Anh
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội

Vị trí công tác : trưởng phòng

Kinh nghiệm : 5 năm

Ngày mở tài khoản : 12-10-2018

img

34 lượt xem

img Nguyễn Thị Mai Anh
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội

Vị trí công tác : Tư vấn viên bảo hiểm

Kinh nghiệm : 2 năm

Ngày mở tài khoản : 29-01-2018

img

132 lượt xem

img Nguyễn Thị Phương Anh
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội

Vị trí công tác : Chuyên viên tư vấn tài chính

Kinh nghiệm : 4 năm

Ngày mở tài khoản : 17-08-2017

img

226 lượt xem

img Trương Thị Thuỳ
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội

Vị trí công tác : Đại lý tại Vietinbank - Aviva

Kinh nghiệm : 1 năm

Ngày mở tài khoản : 16-08-2017

img

92 lượt xem

img Thúy Hà
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội

Vị trí công tác : trưởng ban kinh doanh tại Vietinbank - Aviva

Kinh nghiệm : 3 năm

Ngày mở tài khoản : 15-08-2017

img

174 lượt xem

img Trịnh Quốc Thắng
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội

Vị trí công tác : Trưởng ban kinh doanh tại Vietinbank - Aviva

Kinh nghiệm : 3 năm

Ngày mở tài khoản : 05-08-2017

img

101 lượt xem

img Trịnh Quốc Thắng
Tư vấn viên
58.62%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội

Vị trí công tác : Trưởng ban KD

Kinh nghiệm : 3 năm

Ngày mở tài khoản : 19-03-2017

img

138 lượt xem