Chuyên gia tư vấn tài chính

  • Quy tụ hàng ngàn tư vấn tài chính xuất sắc
  • Hỗ trợ trực tuyến 24/24 trên ABANK - SO SÁNH VÀ KẾT NỐI TÀI CHÍNH
  • Hệ thống đánh giá uy tín chất lượng tư vấn
Danh sách tư vấn viên (425)
img Phạm Lê Long
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Vay tín chấp tại TP Hồ Chí Minh

Vị trí công tác : Chuyên viên quan hệ khách hàng

Kinh nghiệm : 3 năm

Ngày mở tài khoản : 11-01-2018

img

150 lượt xem

img Nguyễn Thị Vân Anh
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Vay tín chấp tại Hà Nội

Vị trí công tác : tư vấn viên

Kinh nghiệm : 3 năm

Ngày mở tài khoản : 02-01-2018

img

204 lượt xem

img Đoàn Sỹ Chánh
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Vay thế chấp tại TP Hồ Chí Minh

Vị trí công tác : Chuyên viên tư vấn

Kinh nghiệm : 3 năm

Ngày mở tài khoản : 27-12-2017

img

66 lượt xem

img Nguyễn Khánh Hải
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Thẻ tín dụng tại Hà Nội

Vị trí công tác : Quản lý khách hàng

Kinh nghiệm : 2 năm

Ngày mở tài khoản : 27-12-2017

img

64 lượt xem

img Vũ Ngọc Quý
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Thẻ tín dụng, Thẻ ATM, Debit, Gửi tiết kiệm, Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội

Vị trí công tác : Quản lý khách hàng cao cấp (SRM) tại VIB

Kinh nghiệm : 3 năm

Ngày mở tài khoản : 17-08-2017

img

161 lượt xem

img Đinh Thị Minh Đức
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Thẻ tín dụng tại Hà Nội

Vị trí công tác : Quản lý khách hàng tại VIB

Kinh nghiệm : 4 năm

Ngày mở tài khoản : 15-08-2017

img

96 lượt xem

img Võ Thiện Phước Thành
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Vay tín chấp tại TP Hồ Chí Minh

Vị trí công tác : Nhân viên tư vấn tín dụng

Kinh nghiệm : 3 năm

Ngày mở tài khoản : 08-08-2017

img

211 lượt xem

img Nguyễn Thành Trung
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Thẻ tín dụng, Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội

Vị trí công tác : Quản lý Khách hàng cao cấp tại VIB

Kinh nghiệm : 5 năm

Ngày mở tài khoản : 07-08-2017

img

212 lượt xem

img Nguyễn Mạnh Hưng
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội

Vị trí công tác : Chuyên viên cao cấp tư vấn tín dụng cá nhân

Kinh nghiệm : 5 năm

Ngày mở tài khoản : 23-03-2017

img

118 lượt xem