Chuyên gia tư vấn tài chính

  • Quy tụ hàng ngàn tư vấn tài chính xuất sắc
  • Hỗ trợ trực tuyến 24/24 trên ABANK - SO SÁNH VÀ KẾT NỐI TÀI CHÍNH
  • Hệ thống đánh giá uy tín chất lượng tư vấn
Danh sách tư vấn viên (425)
img Nguyễn Hữu Toàn
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Thanh Hóa

Vị trí công tác :

Kinh nghiệm : năm

Ngày mở tài khoản : 01-01-2019

img

24 lượt xem

img Nguyễn Thanh
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội

Vị trí công tác : Tư vấn viên bảo hiểm

Kinh nghiệm : 5 năm

Ngày mở tài khoản : 07-11-2018

img

39 lượt xem

img Nguyễn Đăng Hiển
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại TP Hồ Chí Minh

Vị trí công tác : Đại lý

Kinh nghiệm : 1 năm

Ngày mở tài khoản : 20-03-2018

img

116 lượt xem

img Nguyễn Minh Nhân
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ô tô, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm con người tại TP Hồ Chí Minh

Vị trí công tác : Tư vấn viên

Kinh nghiệm : 2 năm năm

Ngày mở tài khoản : 04-03-2018

img

102 lượt xem

img Bùi Duy Bảy
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ô tô tại Hà Nội

Vị trí công tác : Trưởng nhóm

Kinh nghiệm : 5 năm

Ngày mở tài khoản : 17-01-2018

img

129 lượt xem

img Bùi Thị Thanh Bình
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Vị trí công tác : Đại lý

Kinh nghiệm : 2 năm

Ngày mở tài khoản : 05-01-2018

img

91 lượt xem

img Nguyễn Thanh Phong
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Quảng Bình

Vị trí công tác : Trưởng nhóm kinh doanh

Kinh nghiệm : 3 năm

Ngày mở tài khoản : 04-01-2018

img

119 lượt xem

img Nguyễn Thị Nhương
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội

Vị trí công tác : Tư vấn

Kinh nghiệm : 5 năm

Ngày mở tài khoản : 02-01-2018

img

134 lượt xem

img Võ Thị Khánh Trang
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội

Vị trí công tác : Chuyên viên tư vấn tài chính

Kinh nghiệm : 5 năm

Ngày mở tài khoản : 27-12-2017

img

376 lượt xem

img Ngô Thị Ngọc Thúy
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội

Vị trí công tác : Chuyên viên tư vấn

Kinh nghiệm : 5 năm

Ngày mở tài khoản : 27-12-2017

img

290 lượt xem

img Phạm Thị Xuân
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội

Vị trí công tác : Bancassurance tại Manulife Việt Nam

Kinh nghiệm : 4 năm

Ngày mở tài khoản : 15-08-2017

img

110 lượt xem

img Phạm Thị Thu Hương
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội

Vị trí công tác : Hà Nội tại Manulife Việt Nam

Kinh nghiệm : 3 năm

Ngày mở tài khoản : 14-08-2017

img

144 lượt xem

img Nguyễn Thị Bích Diệp
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội

Vị trí công tác : Tư vấn viên tại Manulife Việt Nam

Kinh nghiệm : 3 năm

Ngày mở tài khoản : 14-08-2017

img

339 lượt xem

img HUỲNH PHƯỚC HƯNG
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Long An

Vị trí công tác : TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH tại Manulife Việt Nam

Kinh nghiệm : 5 năm

Ngày mở tài khoản : 05-08-2017

img

320 lượt xem

img Đặng Tùng Anh
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội

Vị trí công tác : QUAN LY tại Manulife Việt Nam

Kinh nghiệm : 4 năm

Ngày mở tài khoản : 05-08-2017

img

226 lượt xem

img Trần Thị Tuyết Nhung
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Hải Phòng

Vị trí công tác : Trưởng nhóm kinh doanh - chuyên viên tư vấn tại Manulife Việt Nam

Kinh nghiệm : 2 năm

Ngày mở tài khoản : 03-08-2017

img

116 lượt xem

img Vũ Sơn Hà
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội

Vị trí công tác : Chuyên viên Tư vấn

Kinh nghiệm : 4 năm

Ngày mở tài khoản : 01-08-2017

img

145 lượt xem

img Ngô Thị Hương
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội

Vị trí công tác : Tư vấn viên tại Manulife Việt Nam

Kinh nghiệm : 2 năm

Ngày mở tài khoản : 18-03-2017

img

128 lượt xem

img Lê Thị Quỳnh Trang
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại TP Hồ Chí Minh

Vị trí công tác : Trưởng phòng tại Manulife Việt Nam

Kinh nghiệm : 3 năm

Ngày mở tài khoản : 18-03-2017

img

143 lượt xem