Chuyên gia tư vấn tài chính

  • Quy tụ hàng ngàn tư vấn tài chính xuất sắc
  • Hỗ trợ trực tuyến 24/24 trên ABANK - SO SÁNH VÀ KẾT NỐI TÀI CHÍNH
  • Hệ thống đánh giá uy tín chất lượng tư vấn
Danh sách tư vấn viên (419)
img NGUYỄN THỊ HÀ
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại TP Hồ Chí Minh

Vị trí công tác : QUẢN LÝ

Kinh nghiệm : 1 năm

Ngày mở tài khoản : 17-09-2018

img

40 lượt xem

img Nguyễn Đức Hùng
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại TP Hồ Chí Minh

Vị trí công tác : Nhân Viên

Kinh nghiệm : 1 năm năm

Ngày mở tài khoản : 30-08-2018

img

54 lượt xem

img Đỗ Minh Quang
Tư vấn viên
100.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại TP Hồ Chí Minh

Vị trí công tác : Nhân viên tư vấn

Kinh nghiệm : 2 năm

Ngày mở tài khoản : 28-03-2018

img

217 lượt xem

img Bùi Thị Hoa
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ô tô, Bảo hiểm du lịch tại Hải Phòng

Vị trí công tác : Chuyên viên tư vấn

Kinh nghiệm : 3 năm

Ngày mở tài khoản : 17-01-2018

img

122 lượt xem

img Hà Hoàng An
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội

Vị trí công tác : Tư vấn

Kinh nghiệm : 3 năm

Ngày mở tài khoản : 05-01-2018

img

91 lượt xem

img Trần Linh
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Đắk Lắk

Vị trí công tác : Trưởng nhóm kinh doanh

Kinh nghiệm : 3 năm

Ngày mở tài khoản : 05-01-2018

img

115 lượt xem

img Nguyễn Ngọc Lành
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại TP Hồ Chí Minh

Vị trí công tác : Trưởng phòng kinh doanh cấp cao

Kinh nghiệm : 7 năm

Ngày mở tài khoản : 04-01-2018

img

166 lượt xem

img Đàm Thị Lý
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Bình Dương

Vị trí công tác : Tư vấn

Kinh nghiệm : 2 năm

Ngày mở tài khoản : 03-01-2018

img

68 lượt xem

img Lê Thị Thùy Trang
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại TP Hồ Chí Minh

Vị trí công tác : Trưởng nhóm

Kinh nghiệm : 5 năm

Ngày mở tài khoản : 02-01-2018

img

368 lượt xem

img Nguyễn Thị Thanh Xuân
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội

Vị trí công tác : UM

Kinh nghiệm : 11 năm

Ngày mở tài khoản : 26-12-2017

img

180 lượt xem

img Trịnh Khắc Thắng
Tư vấn viên
60.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội

Vị trí công tác : Quản lý tại Dai-ichi Life Việt Nam

Kinh nghiệm : 7 năm

Ngày mở tài khoản : 22-08-2017

img

182 lượt xem

img Đặng Thị Yến
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội

Vị trí công tác : tư vấn viên tại Dai-ichi Life Việt Nam

Kinh nghiệm : 2 năm

Ngày mở tài khoản : 17-08-2017

img

158 lượt xem

img Đỗ Thị Thúy Liễu
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội

Vị trí công tác : Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính tại Dai-ichi Life Việt Nam

Kinh nghiệm : 1 năm

Ngày mở tài khoản : 15-08-2017

img

158 lượt xem

img Nguyễn thị minh tâm
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP Hồ Chí Minh

Vị trí công tác : trưởng phòng tại Dai-ichi Life Việt Nam

Kinh nghiệm : 10 năm

Ngày mở tài khoản : 07-08-2017

img

129 lượt xem

img Nguyễn Thị Hương
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại Hà Nội

Vị trí công tác : BM - Trưởng Ban Kinh Doanh

Kinh nghiệm : 10 năm

Ngày mở tài khoản : 05-04-2017

img

136 lượt xem

img Phạm Quang Vinh
Tư vấn viên
0.00%

Tư vấn : Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội

Vị trí công tác : Trưởng nhóm

Kinh nghiệm : 5 năm

Ngày mở tài khoản : 21-03-2017

img

202 lượt xem